เชิญตรวจสอบราคา หรือ เปรียบเทียบ ราคา SBC ได้ค่ะ

EdgeMarc6000 EdgeMarc2900 SBC1K SBC2K SWelite SWe SBC5K 

SBC (Session Border Controller) คืออะไร เมื่อไหร่ต้องใช้ SBC


       SBC คืออะไร ก่อนที่เราจะไปพูดถึง SBC ขอกล่าวถึง firewall ก่อน โดยปกติ แล้ว Network โดยทั่วๆไป เราจะมี Firewall เอาไว้ ปกป้องจากผู้รุกรานภายนอกในโลก internet โดย firewall จะปกป้องโดยการ ที่เราทำ access list ที่ allow หรือ block เช่น เราอาจจะ allow แค่เพียงบาง public IP บาง port เท่านั้น ที่จะสามารถปล่อยผ่านเข้าทะลุเข้ามาภายใน private zone ของเรา หรือ Server ภายในองค์กรของเราได้เท่านั้น ถามว่ามีแค่ firewall เพียงพอมั้ย ก็ตอบได้เลย อาจจะเพียงพอ ถ้า ระบบ Network ของท่าน ไม่มีระบบ VoIP แต่ถ้าระบบ Network ในองค์กรท่านมีระบบ VoIP ที่จะต้องเชื่อมต่อ ออกไประบบข้างนอก ไม่ว่าจะ เชื่อมต่อไป ยัง Sip phone หรือ Soft Client ต่างๆ ที่อยู่ใน internet หรือ บางองค์กร อาจจะต้องเชื่อมต่อ VoIP ไป TEAMS หรือ Zoom BYOC BYOP เพียงแค่ Firewall คงไม่ตอบโจทย์ เนื่องจาก Firewall จะปกป้อง Network ของท่านได้แค่ Layer 3 เท่านั้น แต่ถ้าท่าต้องไปเชื่อมต่อข้างนอก ยกตัวอย่างเช่น เราอยากจะเชื่อมต่อกับ SIP client ที่ถูกใช้โดยพนักงานของท่าน บน firewall จำเป็น ที่จะต้อง เปิด SIP protocol ที่ท่านใช้งาน เพื่อที่จะให้ Sip client สามารถที่จะเข้ามา Register ยัง IPPBX ขององค์กรท่านได้ ซึ่งโดยทั่วไปก็จะใช้ 5060 สำหรับ UDP หรือ TCP และ 5061 สำหรับ TLS และนี้เองจึงเป็นช่องโหว่รูใหญ่ๆ hacker สามารถเจาะเข้ามายัง private zone ของท่านได้อย่างง่ายดาย

       SBC มีความสามารถที่จะมาปิดช่องโหว่นี้ได้ SBC สามารถที่จะ แกะ SIP message ออกมาวิเคราะห์ ว่า message ไหนที่เป็น DDOS หรือ TDOS ได้ถ้าตรวจพบเจอ SBC ก็จะ drop message พวกนี้ทิ้งไม่ปล่อยผ่านมายัง Server ได้ ที่ได้กล่าวมาเป็นเพียงแค่ความสามารถหลักอันนึงของ SBC ซึ่ง จริงๆ แล้ว SBC มีความสามารถอื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับ SIP protocol ซึ่งสามารถช่วยให้ ระบบ Voip ของท่านเชื่อมต่อไปยัง Microsoft TEAMS หรือ Zoom หรือเชื่อมต่อระหว่าง Brand เนื่องด้วยแต่ละแบรนด์ แต่ละยี่ห้อ นั่นตีความ Standard ไม่เหมือนกัน support Standard ไม่เหมือนกัน บางยี่ห้อ ดั้ง SBC มีความสามารถ ที่จะแก้ไข หรือที่เรียกว่า Manipulate SIP message ได้เพื่อเชื่อม ระหว่าง Brand ได้

SBC DataSheet

EdgeMarc6000

EdgeMarc2900

SBC1000

SBC2000

SWelite

SBC5400

 

หากท่านมีความต้องการที่จะเชื่อมกับ TEAMS, Zoom หรือ ต้องการคำปรึษาวิธีการเชื่อมต่อ แนะนำ Solution Design หรือต้องการจะขอใบเสนอราคา (Quotation) ของ SBC ในรุ่นต่างๆ กรุณาติดต่อกับทางฝ่ายขายได้โดยตรงค่ะ

Hotline: 085-155-2492 Email: sale@richmoonsoft.co.th

 

Home | Profile | Hardware | Software | Contact

 Hotline: 085-155-2492    Email: sale@richmoonsoft.co.th